ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ೮ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು?

367

ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರು 18 ಮಂದಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಕೌರವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 15, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 18 ಯೋಧರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಕೃರವವರ್ಮ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಆದರೆ , ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುಯುತ್ಸು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ.ನಕುಲಾ, ಸಹದೇವ, ಕೃಷ್ಣ, ಸತ್ಯಕಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಇರುವ ಅಂತಹ 9 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 9 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ 9 ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕುತೂಹಲವಾಗಿರಬಹುದು?

೧.ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸ್- ಮಹರ್ಷಿ ವ್ಯಾಸ್, ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಲೇಖಕ. ಪರಾಶರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯ ಮಗ. ಕೃಷ್ಣವರ್ಣನವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಯನ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ೨ .ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ- ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ‘ಕ್ರಿಪಿ’ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

೩. ಪರಶುರಾಮ್- ಪರಶುರಾಮ್ ಎಂದರೆ ಪರಶು ಆಯುಧ ಹೊಂದಿರುವವನು. ಅವರು ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಣರಂತಹ ಮಹಾರಾತಿಗಳ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ೪.ವಿಭೀಷಣ – ರಾಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ವಿಭೀಷಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾವಣನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನು ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ವಿಭೀಷಣ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಂದು ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

೫.ಹನುಮಾಂಜಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವನು ಅಮರತ್ವದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಅವನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ೬.ಅಶ್ವಥಮ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರ. ಇವರು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಕೊಂದವ ಹಾಗು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಅಶ್ವಥಾಮ. ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ.

೭.ನೀತಿವಂತ ಅಸುರ ರಾಜ, ಮಹಾಬಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜನನ್ನು ಸಹ ಬೆದರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಕುಬ್ಜ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಭೂಗತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಹಾಬಲಿ ವಿನಮ್ರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಂತಸಗೊಂಡ ವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿ ಎನ್ನುವ ವಾರಾಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

೮.ಮಹರ್ಷಿ ಮರ್ಗಂಡು ಅವರ ಮಗ, ಮಾರ್ಕೆಂಡೇಯ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಯಮ, ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದನು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಅವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ
ಶಿವ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.