ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?

275

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರನು ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚುವಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ನೀವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಪರೋಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಟಿನಾಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ತರಂಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವಿಕಿರಣಗಳ ತೀವ್ರತೆ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?

1.ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಸೀಳು ತುಟಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ಗುರುತುಗಳಂತಹ ದೈಹಿಕ ಜನ್ಮ ವಿರೂಪತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 2.. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ. 3. ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 4. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.