ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ? ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ವಿಪರೀತ ಶಾಖವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯು ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಗಾತ್ರ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 90 ರಿಂದ 100 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಣೆಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 60 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

Comments (0)
Add Comment