Browsing Tag

call recording

Kannada News: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲು ಗ್ಯಾರಂಟೀ.

ಪ್ರತಿ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ (Call Record) ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದ್ದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು (Illegal) . ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಖಚಿತ. ಇದು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ.