Browsing Tag

mahabharata

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಮಹಾಭಾರತದ ಊರುಗಳು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಯಾವ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಮಹಾಭಾರತ ಹಿಂದುಸ್ತಾನದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜನೀಯ ಅವತಾರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ಇದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದದ್ದು. ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭೋದನೆ. ಹಿಂದೂಗಳು…

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ವರೂಪ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಕಲಿಯುಗ?

ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅರಣ್ಯವಾಸದ ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾಂಡವರನ್ನು, ಬೇಟಿಯಾಗು ತ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ದರ್ಮರಾಯನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ…