Browsing Tag

ontishuka tiger

Film News: ಖುಲಾಯಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ. ಯಾವುದು ಈ ಕಂಪನಿ…

Film News: ಖುಲಾಯಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅದೃಷ್ಟ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಗೆ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿ ನೇಮಕ. ಯಾವುದು ಈ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತೇ?