Browsing Tag

footbal

ಶೂ ಲೇಸೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ೭ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ. ಇದರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂತರಾ ಓದಲು ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಬಹುದು. ಶೂ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಶೂ ಖರೀದಿಸಿ ಅದರ ಲೇಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನಿಗೆ…