ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಾತ್ರ ರಜಾ ಏಕೆ? ಏಕೆ ಇತರ ದಿನಗಳಂದು ಯಾಕಿಲ್ಲ ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.

1,466

ಅನೇಕರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರಬಹುದು! ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾವು ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭಾನುವಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕರು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಬಿಡಲು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು, ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ ಓದಲು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರದ ರಜಾದಿನದ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ಇದು.

ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? 1800 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ಗಿರಣಿಗಳು ಇದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು 365 ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಿಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಂಡ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಘಂಜಿ ಲೋಖಂಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನವನ್ನು ಅವರು ಒದಗಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಖಂಡೋಬಾ ದೇವಿಗೆ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೇಘಂಜಿ ಹೇಳಿದರು. ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾನುವಾರವನ್ನು ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

Leave A Reply

Your email address will not be published.