Browsing Tag

andhra pradesh

Tirupati Temple: ಆಂಧ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾಯ ನೀಡುವ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 8 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ…

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಲಾಲೂ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಹಣ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ